Niet waar
Niet waar

Privacy Policy

RNTaCar is een website van Target Benelux BV. 
Ons adres is Bisonspoor 3002-A701, 3605 LT Maarssen, The Netherlands. 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30089767. 
Ons B.T.W.-nummer is NL005825763B01. 
De klantenservice van RNTaCar is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer +31-30-6774855 of via email info@Rntacar.com.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Target Benelux BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.
Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een melding in uw scherm.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
 • uw IP-adres maar niet uw e-mailadres;
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief bewaren wij:
 • uw e-mailadres;
 • uw naam.
Indien u via onze website een reservering maakt bewaren wij:
 • uw e-mailadres;
 • uw NAW-gegevens;
 • en, indien u deze heeft opgegeven, uw geboortedatum. Uw geboortedatum wordt niet bij uw persoonsgegevens bewaard, maar alleen in de desbetreffende boeking.
Deze informatie wordt gebruikt:
 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site;
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
Verstrekking aan derden
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. U kunt ons beveiligingscertificaat controleren in uw browser.
Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden uw gegevens encrypted opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • per email: info@Rntacar.com,
 • per telefoon: +31-30-6774855,
 • per brief: Bisonspoor 3002-A701, 3605 LT Maarssen, The Netherlands.
Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de offertes of boekingen u online geplaatst hebt. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.